Algemene ledenvergadering 2021

Algemene Ledenvergadering 2021.

Veel verenigingen willen aan de slag met het voorbereiden van hun ALV en volgens de wet moet er tenminste één keer per jaar een ALV gehouden worden. Vanwege het coronavirus en de beperkende maatregelen blijft het een vraag hoe dit te organiseren. Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen.
Jullie begrijpen dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden de algemene ledenvergadering, die we normaal in februari houden, geen doorgang kunnen laten vinden.
Het bestuur is voornemens om deze vergadering via internet te organiseren op donderdag 11 maart 2021 om 19.00 uur via Teams. Er moet altijd een fysieke vergadering plaatsvinden. Het bestuur vergadert dan, volgens de richtlijnen van het RIVM, op het Zwijsen College in Veghel. Verdere info en agenda via onze secretaris.