Over ons

Wieler Toer Club Zijtaart is in 1980 ontstaan nadat een groepje fietsers uit Zijtaart besloten had wekelijkse tochten te gaan maken.
Tijdens een eerste vergadering op 12 maart 1980 in ons clubhuis 'BrescoBar' kreeg de toerclub een officieel tintje.
Uit de eerste notulen bleek:

- een contributie van fl. 12,50 per persoon per maand.
- dat men een viertal reservewielen wilde aan schaffen
- dat er iedere zaterdagmiddag en woensdagavond een tocht gehouden zou worden.
- dat er op Koninginnedag een tocht naar Berg en Dal gemaakt zou worden.
- om in september gezamenlijk de Mergellandroute te fietsen.

Na het einde van dit seizoen bleek de groep niet groter geworden te zijn. Toch had men het gevoel dat er meer animo in Zijtaart was om te fietsen maar dat een andere opzet en aanpak nodig zou zijn.
In februari 1981 besloten Anton van Sleuwen, Leo Vissers, Piet v.d.Akker en Ton de Rooy om rond de tafel te gaan zitten om een nieuwe formule te bewerkstelligen. Bepaald werd een rondschrijven op te stellen om vervolgens in Zijtaart te verspreiden. Het ledenaantal nam af naar mate de snelheid hoger werd en daarom werd er een toerleider aangesteld om het tempo te beperken.
Begin jaren tachtig verscheen er in de Veghelse krant een oproep om een wielertoerclub op te richten in Veghel. Door de beperkte opkomst en het geboden alternatief werd besloten zich vanuit Veghel aan te sluiten bij WTC-Zijtaart. Inmiddels is een groot gedeelte van de leden afkomstig uit Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode.

Op dit moment rijden er diverse groepen ieder met een eigen tempo. Je kunt je aansluiten bij een A, B en C groep, een damesgroep en of een groep senioren die zowel op woensdag, zaterdag en zondag fietsen.
Op dit moment zijn er ruim 100 actieve fietsers lid van WTC-Zijtaart.
WTCZijtaart is ook aangesloten bij de NFTU, de landelijke bond voor belangenbehartiging voor de sportieve fietser.  

 

Deze foto is van oktober 1980. Van links naar rechts:

Willy Henst, Wim Kerkhof, André Schepers, Martien Schepers, Leo Vissers, Peter Vissers, Antoon Bekkers, Piet Peters, Anton van Sleuwen, chef d'equipe: Ton de Rooy. Met fiets: Cock deRooy

Het huidige bestuur van Wtc bestaat uit:

Voorzitter                  René Looman Ai                 073 - 5498264
Secretaris                  René Looman                     073  - 5498264
Penningmeester      Pim Kolsteeg                      0413 - 363335
Bestuurslid               Annie vd Nieuwenhof         
Bestuurslid               Hans van Oosteren 
Bestuurslid               Rob van den Dries
Bestuurslid               Eddy vd Tillaart            

Overige zaken:

Website              Jo van de Rijdt
Kleding               Maria van Tiel

Clubhuis:

Café-zaal Kleijngeld
Pastoor Clerxstraat 53-55
5465RE Zijtaart 
0413 - 363638